Welkom bij het Kenniscentrum 60plus

Het Kenniscentrum 60plus is een not-for-profit initiatief dat kennis over de seniorenmarkt verzamelt, analyseert en presenteert.

Het Kenniscentrum 60plus wil expertise uit de private en publieke sector samenbrengen zodat overheidsinitiatieven en bedrijfsproducten en -diensten voor deze sterk groeiende bevolkingsgroep beter gealigneerd worden op elkaar en op de noden en behoeften van onze 60-plussers.

Het Kenniscentrum 60plus voert ook zelf kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit bij senioren en diverse stakeholders.

Lees meer >

Wonen Na 60 inspireert: 6 woonvormen voor zorgeloos wonen

Bezoek website

Nieuws: Het Kenniscentrum Lanceert Wonen Na 60

Wonen Na 60Het Kenniscentrum 60plus lanceerde Wonen Na 60 om de mogelijkheden van kwaliteitsvol en comfortabel wonen voor ouderen in kaart te brengen en op dat vlak een inspirator zijn.

Lees meer of bezoek www.wonenna60.nl

Feiten & cijfers over vergrijzing

In 2050 zal Nederland 5,6 miljoen 60-plussers tellen. Dit houdt in dat er elke dag ongeveer 128 60-plussers bijkomen. Bij deze 5,6 miljoen 60-plussers zijn er bijna 2 miljoen ouder dan 80 jaar. Het invloedrijke nieuwsmagazine The Economist spreekt van een wereldwijde ‘Silver Tsunami’.

Meer feiten >