De vergrijzingstsunami

De cijfers op een rij

Met de stijgende levensverwachtingen worden steeds meer mensen oud en zeer oud. Met andere woorden: de bevolking vergrijst. Ouderen zullen dus een groter en belangrijker deel gaan uitmaken van onze samenleving. Bovendien komt er een nieuwe generatie senioren aan die op andere manier in het leven staat en andere verwachtingen koestert dan de huidige generatie senioren. Ook dat brengt nieuwe kansen en uitdagingen met zich mee.

Maar eerst enkele interessante cijfers op een rij:

+378%

Groei aantal 60-plussers: +378%

Het aantal 60-plussers in Nederland steeg in een tijdspanne van 68 jaar met ruim 354%: van 1.144.118 60-plussers in 1950 naar 4.319.579 in 2018 (CBS).

5,6 mln

60-plussers in 2050: 5.650.000

In 2050 zijn ruim 5,6 miljoen Nederlanders ouder dan 60 jaar, waarvan 35% – bijna 2 miljoen – ouder dan 80 jaar (CBS).

85,2

Levensverwachting in 2050: 85,2 jaar

De gemiddelde levensverwachting steeg van ongeveer 71 jaar in 1950 tot 81,7 jaar in 2018. In 2050 zal deze gestegen zijn tot 85,2 jaar (CBS).v

20 x

Vergrijzing binnen vergrijzing

Er is sprake van vergrijzing binnen vergrijzing: het aantal 60-plussers in 2050 zal vervijfvoudigen ten opzichte van 1950. Het aantal 80-plussers zal vertwintigvoudigen en het aantal 99-plussers zal zelfs 37 keer groter worden (CBS).

89,2

Afhankelijkheidsratio

De afhankelijkheidsratio, de verhouding tussen de bevolking buiten arbeidsleeftijd en de bevolking op arbeidsleeftijd (20-64), evolueert van 67,9 in 2017 naar 89,2 in 2050. Per 100 actieven zijn er dus 89,2 niet-actieven in 2050. Deze ratio is een belangrijke indicator van de draagkracht van ons sociaal systeem.

1 op 2

1 op 2 werkenden

De komende decennia zal de grijze druk in Nederland toenemen van 31,3% in 2017 naar 51% in 2050. In 2017 waren er dus nog drie potentieel werkenden voor iedere 65-plusser, in 2050 zal Nederland één gepensioneerde per twee werkenden tellen (Nationaal Compas Volksgezondheid).