Opvang bejaarden stevent af op drama

De Vlaamse bejaardenopvang staat er niet goed voor. Zo’n 109.000 tot 163.000 ouderen zouden op de wachtlijst staan in een rusthuis, terwijl ook slechts 41 procent van de vraag naar serviceflats kan worden ingevuld. En ook in dagcentra zou amper 55 procent van de gegadigden een plaats vinden. Dat stelt de denktank Itinera in de Coreliokranten.

Volgens Itinera is het aanbod van ouderenzorgvoorzieningen te beperkt en wordt er veel te weinig gedaan aan de uitbouw ervan. Dat komt onder meer omdat Vlaanderen tien jaar geleden begon met het afbouwen van de traditionele rusthuisopvang, zonder dat daar alternatieven voor in de plaats kwamen, luidt het. Al nuanceert De Standaard dat het aantal plaatsen voor zwaar zorgebehoevenden de jongste jaren wel is toegenomen tot 42.000.

Lees het volledige artikel op HLN.be >