Verschillende woonvormen

’Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens’.

Het voelt nergens op de wereld zo vertrouwd als in je eigen huis, je thuis. Ook, en misschien vooral, voor ouderen is de woning belangrijk. Het is een vertrouwde plek vol herinneringen, waar je dierbare spullen staan, waar je je veilig voelt en waar je op je gemak bent. Je thuis weerspiegelt je identiteit en voelt als een warme jas om je heen.

Het wekt dus geen verbazing dat ouderen de wens hebben om zo lang mogelijk zelfstandig in hun eigen huis te blijven wonen. In het verlengde hiervan is er nood aan diverse woonvormen die toelaten verschillende graden van verminderde zelfstandigheid op te vangen en te ondersteunen. Het is belangrijk dat ouderen voor woonoplossingen kunnen kiezen in functie van hun zorgbehoefte.

Tussen ‘blijven wonen waar je woont’ en ‘verhuizen naar een woonzorgcentrum’, bestaan veel mogelijkheden. Een standaardoplossing bestaat en volstaat niet meer. De diversiteit in woonoplossingen op latere leeftijd is enorm toegenomen. Het verschil tussen deze woonvormen zit vooral in hoe je samenleeft met medebewoners en buren.