Groepswonen of co-housing

groepswonen of co housingIn een groepswoning heeft elke bewoner zijn eigen woning en daarnaast zijn er ook een aantal gemeenschappelijke ruimtes. Bij co-housing moet je rekening houden met elkaar, maar de onderlinge solidariteit is er groot.

Dankzij deze manier van samenwonen in een hechte woongroep wordt wederzijdse hulp en ondersteuning mogelijk gemaakt. Het bezorgt je een grote mate van onafhankelijkheid binnen een vertrouwde omgeving.

Sommige groepswoningen krijgen bovendien begeleiding van professionele hulpverleners.

Drie bekende initiatieven in Vlaanderen omtrent groepswonen en co-housing zijn:
Abbeyfield Vlaanderen vzw > Abbeyfield Vlaanderen vzw stelt een woon- en welzijnsconcept voor en ondersteunt groepen waarbij mensen van 55 jaar en ouder, op het moment dat ze zelf nog niet zorgbehoevend zijn, het initiatief nemen om zelfstandig samen te wonen.
Cohousing Projects > Cohousing Projects is een coöperatieve vennootschap die een professionele dienstverlening voor cohousing aanbiedt. Naast het verlenen van expertise aan groepen, overheden en grondeigenaars, investeren ze in geschikte sites voor het ontwikkelen van cohousing projecten.
Samenhuizen vzw > Samenhuizen vzw is een vereniging die tot doel heeft gemeenschappelijk wonen bekender te maken en te ondersteunen. Gemeenschappelijk wonen is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar meerdere mensen vrijwilig bij betrokken zijn, zoals kangoeroewonen, cohousing, ecovillages, etc. Een brede waaier aan types waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt, met minstens een sociale meerwaarde als doel.