Ziekenhuizen

ziekenhuizen Alhoewel ouderen de grootste groep patiënten vormen, is er in ziekenhuizen toch vaak nog weinig aandacht voor deze groep. Ze geraken er letterlijk en figuurlijk de weg kwijt. Naast het feit dat er in de ziekenhuizen op termijn geen plaats meer zal zijn voor een herstelverblijf, schieten ook de bestaande infrastructurele modellen tekort.

Oudere patiënten ondervinden door hun vormgeving en inrichting vooral problemen met de leesbaarheid van ziekenhuisgebouwen. Verder is er te weinig aandacht voor het behoud van de zelfstandigheid en de kwaliteit van leven van de patiënt. Opgenomen 65-plussers functioneren na de opname vaak minder goed. Vooral kwetsbare ouderen hebben een verhoogd risico op een achteruitgang

Het is belangrijk dat ziekenhuizen seniorvriendelijker worden door hun inrichting en omgeving van zorg te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van ouderen en zo bij te dragen aan hun welbevinden.