Waartoe wachtlijsten rusthuizen leiden: dame van 102 moet geduld hebben